Nina Nováková

S úctou a respektem


Jméno, titul: Nina Nováková, Mgr.

Datum a místo narození:
14.3.1954 v Brandýse n. L.
Bydliště: Brandýs n. L. - Stará Boleslav
Telefon: +420 737 209 760
e-mail: ninanovakova@volny.cz

Vzdělání:
Gymnázium v Brandýse n. L., Filozofická fakulta UK v Praze, obor bohemistika-latina, Pedagogická fakulta UK, obor základy společenských věd, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, etická výchova

Pedagogická činnost:
učitelka na základní škole, zástupkyně ředitelky a učitelka na gymnáziu v Brandýse n.L. ( předměty: latina, základy humanitní vzdělanosti, psychologie, sociologie, filozofie, etická výchova), učitelka na VOŠ MILLS (latina pro záchranáře a farmaceuty), lektorka kurzů komunikace pro ženy – policistky

Autorské vzdělávací programy:

Nestárneme – zrajeme k moudrosti (pro seniory), Tajemství chrámů (představení sakrálních prostor dětem i dospělým), Základy humanitní vzdělanosti (pro Školní vzdělávací program gymnázia)

Další profese:

Deset let se věnovala sólovému zpěvu a vedení country-rockové skupiny (NDR, NSR, Rakousko, Švýcarsko), založila a krátce vedla přírodní regenerační centrum.

Občansko-společenské aktivity:

Česká křesťanská akademie, Matice staroboleslavská (předsedkyně), Středoevropská inspirace (předsedkyně), členka organizačních týmů: Národní svatováclavská pouť (od 2003), Festival dětských a studentských sborů Musica Angelica (od 2003), literární a recitační soutěž Macharův Brandýs (od 1998)

Členství v politických stranách: Od 2009 do 2017 TOP09 (předsedkyně regionu Praha –východ, místopředsedkyně Středočeské organizace, členka celostátního výkonného výboru TOP09, koordinátorka expertní skupiny církve a občanská společnost. Od roku 2017 nezávislá

Komunální politika:

Čtyřikrát zvolena do zastupitelstva města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (2006, 2010, 2014, 2018) 2011 – 2014 místostarostka pro školství a sociální oblast


Iniciátor a garant projektů:

Záchranná síť – tři navazující setkání starostů, sociálních pracovníků a poskytovatelů sociálních služeb z neziskových organizaci regionu obce s rozšířenou působností.  Živý svět a já – dvě navazující setkání žáků a učitelů všech škol ve městě na téma ekologická výchova dospělých, Založení Rodinného ekocentra Residence. Komunitního plánování sociálních služeb. Nízkoprahové denní centrum pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Městské komunitní centrum pro juniory a seniory. Zapojení města do Národní sítě zdravých měst

Osobní heslo:
S respektem a úctou

Rodina
:
od roku 1978 vdaná, 1 syn

Zájmy
:
rodina, historie, zvířata

Kontakty:
ninanovakova@volny.cz, Tel.: 737 209 760