Nina Nováková

S úctou a respektem


Jméno, titul: Nina Nováková, Mgr.

Datum a místo narození:
14.3.1954 v Brandýse n. L.
Bydliště: Brandýs n. L. - Stará Boleslav
Telefon: +420 737 209 760
e-mail: ninanovakova@volny.cz

Vzdělání:
Gymnázium v Brandýse n. L., Filozofická fakulta UK v Praze, obor bohemistika-latina, Pedagogická fakulta UK, obor základy společenských věd, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, etická výchova, Katolická teologická fakulta UK – katecheze dětí a dospělých.

Pedagogická činnost:
v Brandýse n. L. (předměty: latina, základy humanitní vzdělanosti, psychologie, sociologie, filozofie, etická výchova), zástupkyně ředitelky gymnázia (výchovná a vzdělávací činnost), koordinátor školního vzdělávacího programu, koordinátor prevence rizikového chování, učitelka na VOŠ MILLS (latina pro záchranáře, farmaceuty, všeobecné sestry), lektorka kurzů komunikace pro ženy – policistky

Autorské vzdělávací programy:

Nestárneme – zrajeme k moudrosti (pro seniory), Tajemství chrámů (představení sakrálních prostor dětem i dospělým), Základy humanitní vzdělanosti (pro Školní vzdělávací program gymnázia).

Další profese:

Deset let se věnovala sólovému zpěvu a vedení country-rockové skupiny (NDR, NSR, Rakousko, Švýcarsko), založila a krátce vedla přírodní regenerační centrum.

Občansko-společenské aktivity:
Česká křesťanská akademie, Matice staroboleslavská (předsedkyně), členka organizačních týmů: Národní svatováclavská pouť (od 2003), Festival dětských a studentských sborů Musica Angelica (od 2003), literární a recitační soutěž Macharův Brandýs (od 1998).
V roce 2017 založila spolek Středoevropská inspirace, který má za cíl hájit svobodu myšlení, svědomí a vyznání, posilovat evropskou kulturní identitu a předávat ji dalším generacím, hájit rodinu a posilovat prestiž rodičovství, chránit vědeckou a pedagogickou činnost před ideologickými intervencemi. Spolek inicioval petici proti přijetí Istanbulské úmluvy a dosáhl veřejného projednání na půdě Parlamentu. Jako předsedkyně spolku působí jako přednáší po celé ČR o širokých souvislostech genderové teorie a genderové ideologie.

Občansko-společenské aktivity:

Česká křesťanská akademie, Matice staroboleslavská (předsedkyně), Středoevropská inspirace (předsedkyně), členka organizačních týmů: Národní svatováclavská pouť (od 2003), Festival dětských a studentských sborů Musica Angelica (od 2003), literární a recitační soutěž Macharův Brandýs (od 1998).
Členství v politických stranách: Od 2009 do 2017 TOP09 (předsedkyně regionu Praha –východ, místopředsedkyně Středočeské organizace, členka celostátního výkonného výboru TOP09, koordinátorka expertní skupiny církve a občanská společnost. Od roku 2017 nezávislá.

Komunální politika:
Čtyřikrát zvolena do zastupitelstva města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (2006, 2010, 2014, 2018) 2011 – 2014 místostarostka pro školství a sociální oblast.

Krajská politika:
V roce 2012 zvolena do krajského zastupitelstva (mandátu se vzdala po zvolení do Poslanecké sněmovny), nadále zůstala členkou sociální komise.

Krajská politika:
V roce 2013 byla zvolena do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a stala se členkou poslaneckého klubu TOP09. Pracovala jako členka Výboru pro vědu vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, místopředsedkyně podvýboru pro kulturu, místopředsedkyně Volebního výboru, členka podvýboru pro lidská práva.

Projekty rodinné politiky:
Záchranná síť – tři navazující setkání starostů, sociálních pracovníků a poskytovatelů sociálních služeb z neziskových organizaci regionu obce s rozšířenou působností. Živý svět a já – dvě navazující setkání žáků a učitelů všech škol ve městě na téma ekologická výchova dospělých, Založení Rodinného ekocentra Residence. Komunitního plánování sociálních služeb. Nízkoprahové denní centrum pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Městské komunitní centrum pro juniory a seniory. Zapojení města do Národní sítě zdravých měst. Aktivně se účastní projektu MPSV Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů, je spoluautorkou dokumentu, který navrhuje cíle a opatření pro Středočeský kraj.

Osobní heslo:
S respektem a úctou. Zdvořile, ale s odvahou.

Rodina
:
Od roku 1978 vdaná, 1 syn.

Zájmy
:
Rodina, historie, zvířata.

Kontakty:
ninanovakova@volny.cz, Tel.: 737 209 760