Nina Nováková

S úctou a respektem


Odpovědi na otázky od "Aliance pro rodinu"

1.Chápete manželství jako výhradní svazek muže a ženy?
Manželství jako svazek jednoho muže a jedné ženy tvoří instituci, která je pro biokulturní zachování společnosti evropské kultury nejen tradiční, ale také nejvýhodnější. Děti se v něm rodí bez podpory, ale také bez legislativního limitování a kontroly, státu. V rodině, kterou zakládá žena a muži, kteří vstoupili do manželství, existují předpoklady pro výchovu v atmosféře bezvýhradného přijetí. Vzhledem k přirozeně a reálně existující rodové paměti také nejpřiměřenější a nejlépe naplňuje potřeby dítěte.

2. Budete hlasovat PROTI redefinici manželství na tzv. homosexuální manželství?
Jsem proti redefinici manželství, zároveň jsem otevřená případným smysluplným návrhům na legislativní úpravu trvalého svazku homosexuálních párů.

3. Budete hlasovat PRO ústavní zakotvení definice manželství jako svazku muže a ženy?
Souhlasím s ústavním zakotvením definice manželství jako svazku muže ženy, zároveň vyjadřuji rozčarování nad tím, že něco tak samozřejmého pro evropskou kulturu je třeba ukotvit
v zákonech.