Nina Nováková

S úctou a respektem


April 2019

Nina Nováková zve

na přednášku prof. Staňka, Brno hotel Slávie 2.5.2019 od 18 hodin Read More…