Nina Nováková

S úctou a respektem


Odpovědi na otázky od "Jsme fér"

Pokud budete zvolen/a do Poslanecké sněmovny, budete pro to, aby i gayové a lesby mohli vstupovat do manželství se všemi právy a povinnostmi manželů, včetně práva společně osvojit děti, či osvojit dítě druhého manžela/manželky?

Odpověď: NE
Nehlasovala bych pro návrh, podle kterého by homosexuální páry mohly uzavírat manželství. Tento název náleží výlučně instituci, kterou se potvrzuje svazek jednoho muže a jedné ženy.

S čím bych souhlasila:
Souhlasila bych s tím, aby registrovaní partneři měli výsady týkající se dědictví, poskytování informací atd.
Souhlasila bych s tím, aby se místo názvu registrované partnerství právně ukotvil jiný název, který by homosexuálním párům lépe vyhovoval.
Považuji za správné, aby nebyl rozdíl mezi neregistrovaným a
registrovaným homosexuálně orientovaným člověkem, pokud se rozhodne osvojit si dítě, které je uvolněno k adopci (např. z kojeneckých ústavů).

Proč nesouhlasím s manželstvím homosexuálních párů:
Institut svazku jednoho muže a jedné ženy je v evropské kultuře pevně ukotven po staletí, protože je nejvýhodnější jak pro děti, tak pro celou společnost. Děti se v něm rodí bez zásahu státu. Stát nedává povolení, ale také nemusí poskytovat, kromě základní zdravotní péče žádnou nákladnou podporu. Ve fungujících rodinách probíhá výchova dítěte v atmosféře bezpodmínečného přijetí a přiměřené podpory i případného stanovování mantinelů. Kompetence rodičů jsou posilovány širší rodinou a do výchovy je automaticky zapojena i tzv. rodová paměť (při podpoře vrozených dispozic dítěte i při zvýšené ostražitosti, objeví-li se nějaký sklon k rizikovému chování).
Homosexuální páry nemohou poskytnou dítěti šanci, že je bude vychovávat biologický otec a biologická matka. Děti se zde rodí pouze
s nákladným přispěním, ale zároveň pod kontrolou státu. Problematika náhradního (surogátního) mateřství v sobě skrývá nejméně dvě reálné hrozby: násilí na ženách (budoucí matka nemůže předem vědět, jak se
bude vyvíjet její vztah k dítěti, které v sobě nosí) a obchod s lidmi. To se mi obzvlášť příčí. Chceme obnovit otroctví?

Poznámka k homosexuálům:
Celá kampaň výrazně poškozuje homosexuály. Lobují za ně totiž stejní lidé, kteří hlásají genderovou ideologi, pedofilii a polyamorii.